Home   Search   Map   Print

Yrityksen historiasta

Yrityksen historia alkoi vuoden 1964 huhtikuussa, jolloin Leningradiin oli perustettu Neuvostoliiton Ministerineuvoston kustantamojen, painoalan ja kirjakaupan asioista vastaavan valtionkomitean Glavsnabsbytin toimisto.

Uuden organisaation päätehtävänä oli painatusmateriaalien, varaosien, paperin ja kartongin hankkiminen Leningradin, Leningradin alueen ja Luoteis-Venäjän kirjapainoihin ja kustantamoihin.

Vuosien 1964 ja 1993 välisenä aikana yrityksen nimi vaihtui muutaman kerran. Vuonna 1993, yksityistämisen hetkellä, sen nimi oli "Valtiollinen yritys "Lensnabpetsat".

Vuonna 1993 valtiollisen yrityksen yksityistämisen yhteydessä perustettiin Avoin osakeyhtiö "Lensnabpetsat Oy" yksityistämissuunnitelman mukaan.

Vuonna 1996 "Lensnabpetsat Oy":ssa vaihtui johto. Uudet johtajat ovat toteuttamassa johdonmukaisesti taloudellisen kehityksen sekä yrityksen aineellisteknisen kehittmisen ja uudistamisen ohjelmaa.